Ze względu na współpracę TG RAFIB sp. z o.o. z autorem projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2006 r), jego aktualizacji (2009 r. i 2018 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.) i jego aktualizacji w 2018 r. oferujemy opracowanie kompleksowego systemu rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami długoterminowymi ze szczególnym uwzględnieniem usług budowlanych i deweloperskich.

W efekcie końcowym otrzymujecie Państwo projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników oraz system budżetowania poszczególnych przedsięwzięć.

Dzięki niemu będzie Państwo wiedzieli jaki jest wynik na poszczególnych kontraktach i już w trakcie jego realizacji będziecie mogli odpowiednio zareagować.