Większa część naszych projektów rozpoczyna się audytem procesów, organizacji i systemu rachunku kosztów stosowanego przez naszych Klientów.  

W ramach tych prac poznajemy podstawowe i wspomagające procesy realizowane w firmie, organizację przedsiębiorstwa oraz strukturę sprzedawanych produktów a także usług świadczonych wewnętrznie. Analizujemy i oceniamy rachunek kosztów, system budżetowania i analiz rentowności z punktu widzenia przydatności generowanych danych finansowo-kosztowych dla potrzeb zarządzania.  

Specjalizujemy się w audycie systemu rachunkowości zarządczej w grupie kapitałowej. Prace audytowe składają się z trzech etapów działań:

  1. ETAP Wywiady z pracownikami wybranych spółek odpowiedzialnych za realizowane w nich procesy podstawowe i pomocnicze oraz z pracownikami działów rachunkowości i controllingu
  2. ETAP Analiza zebranych informacji oraz dokumentacji wewnętrznej spółek
  3. ETAP Opracowanie raportu końcowego

Raport końcowy zawiera propozycję dostosowania rachunku kosztów do potrzeb zgłaszanych przez menedżerów firmy na różnych szczeblach zarządzania.