Od początku istnienia zespół TG Rafib stworzył autorski projekt systemu rachunkowości zarządczej i controllingu mający na celu pomiar kosztów w przedsiębiorstwach. System ten został zaimplementowany w wielu firmach o różnym charakterze działalności.

W efekcie końcowym otrzymujecie Państwo projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników oraz system budżetowania poszczególnych przedsięwzięć budowlanych bądź deweloperskich.

Dzięki niemu będzie Państwo wiedzieli jaki jest wynik na poszczególnych kontraktach i już w trakcie jego realizacji będziecie mogli odpowiednio zareagować.

Proces ten realizujemy w 3 etapach:

ETAP 1

Audyt istniejącego systemu rachunku kosztów i analiza procesów w organizacji oraz stosowanego rachunku kosztów, ocena z punktu widzenia potrzeb zarządczych i diagnoza zmian

ETAP 2

Projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników w Przedsiębiorstwie Budowlanym lub realizującym przedsięwzięcia deweloperskie – ujęcie ex post.

ETAP 3

Opracowanie systemu budżetowania przychodów i kosztów oraz struktur raportów wewnętrznych uzyskiwanych z systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników (ujęcie ex ante).