Zaostrzająca się konkurencja wśród uczelni wyższych powoduje, że są one zmuszone do wdrażania nowych systemów rachunkowości zarządczej umożliwiających efektywne zarządzanie nimi. T.G. RaFiB Sp. z o.o. oferuje pomoc w zakresie projektowania i wdrożenia systemów rachunkowości w uczelniach wyższych, w tym w szczególności:

  • analizę procesów realizowanych w uczelni (procesy dydaktyczne, naukowe, wspomagające)
  • identyfikację obiektów kosztów, dla których w systemie rachunkowości zarządczej informacje o kosztach i rentowności (wydziały, kierunki, w tym kierunki międzywydziałowe, projekty badawcze, ekspertyzy, jednostki administracyjne)
  • wyodrębnienie zasobów, określenie nośników zasobów i zaprojektowanie procedur rozliczania zasobów na działania i inne obiekty
  • opracowanie systemów cen transferowych do rozliczania świadczeń wzajemnych świadczonych przez jednostki organizacyjne uczelni wyższych
  • przygotowanie systemu wieloprzekrojowych analiz rentowności
  • opracowanie i wdrożenie wielowymiarowych systemów pomiaru dokonań w uczelniach wyższych promujących efektywne funkcjonowanie poszczególnych jednostek, ukierunkowanych na zdobywanie przewagi konkurencyjnej i zgodnych z systemami oceny parametrycznej uczelni wyższych

Zespół, z którym współpracuje TG Rafib sp. z o.o. opracował w 2014 roku Kompleksowy System Informatyczny (KSI) dla Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej na jego temat znajdziesz tutaj https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/ksi-ul-potwierdzil-swoja-jakosc