Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemu rachunku kosztów działań (Activity Based Costing).T.G. RaFiB Sp. z o.o. oferuje pomoc w zakresie jego zaprojektowania i wdrożenia, w tym w szczególności:

  • analizę procesów realizowanych w firmie
  • identyfikację obiektów kosztów, dla których w systemie ABC będą tworzone informacje o kosztach i rentowności
  • wyodrębnienie zasobów, określenie nośników zasobów i zaprojektowanie procedur rozliczania zasobów na działania i inne obiekty
  • identyfikacja działań, wyodrębnienie nośników działań i zaprojektowanie systemu rozliczania kosztów działań na produkty, klientów, kanały dystrybucji, regiony sprzedaży itd.
  • przygotowanie systemu wieloprzekrojowych analiz rentowności