Towarzystwo Gospodarcze „RaFiB” Sp. z o.o. ul. Suwalska 25/27 p. 25 93-176 Łódź
tel.+48 507 159 830
e-mail: rafib@rafib.pl
strona internetowa:  www.rafib.pl